ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

Aktualno

Aktualne novice o izvajanju projekta

O PROJEKTU

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA V POREČJU MEŽE
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže«, ki vključuje gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja Črna, je vključen v Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije (v nadaljevanju: dogovor) št. 3030-129/2015/19 z dne 9. 11. 2017, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet Koroške razvojne regije. Za projekt je predvideno sofinanciranje iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem

Izgradnja kanalizacijskega sistema

Zasnova kanalizacijskega sistema v Občini Črna na Koroškem predvideva vodenje odpadnih voda na novo skupno čistilno napravo (3.200 PE) na novi lokaciji (t. i. Balos). Kanalizacijski sistem bo dograjen v ločenem sistemu na območjih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik. Odpadne vode manjših naselij oz. razpršene poselitve bodo vodene na male čistilne naprave oz. hišne čistilne naprave.

Izgradnja čistilne naprave

Predvidena je gradnja kontinuirne biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata velikosti 3.200 PE. Na čistilno napravo se bo v prihodnosti lahko priključila tudi aglomeracija Žerjav 8063.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.