Zadnje objave

Potek gradnje čistilne naprave

Slika 1 Izkop Kombi Bazen

Slika 2 Izkop desni opornik Most čez reko Mežo

Slika 3 Izkop RUB Bazen

Slika 4 Izdelava opaža in polaganje armature vhodno črpališče

Slika 5 Armirano betonske stene vhodnega črpališča

Slika 6 Temeljna plošča Kombi bazen

Slika 7 Izdelava okroglega opaža sten Kombi bazen