Izgradnja čistilne naprave

Predvidena je gradnja kontinuirne biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata velikosti 3.200 PE. Na čistilno napravo se bo v prihodnosti lahko priključila tudi aglomeracija Žerjav 8063. Predvideni sta nitrifikacija in delna denitrifikacija. Prednost izbrane tehnologije je v tem, da omogoča zanesljivo in robustno vodenje procesa čiščenja odpadne vode. Očiščena voda se bo odvajala v reko Mežo (odvodnik/recipient). Končna dispozicija blata iz čistilne naprave je odvisna od zakonskih možnosti in specifičnih okoliščin. Blato bo strojno dehidrirano na lokaciji čistilne naprave in odloženo v zalogovnik (50 m), ki se bo prav tako nahajal na lokaciji čistilne naprave. Predvideva se, da ima blato po strojni dehidraciji približno 22 % suhe snovi. Dehidrirano blato se v naslednji fazi odpelje v nadaljnjo obdelavo. Po predvidevanjih bo na napravi nastalo 1.600 ton blata, kar pri 22% dehidraciji pomeni 291 ton blata (cikel 1,4 4 m3 kontejnerja na teden).

Predvidena je gradnja upravne zgradbe z zunanjimi dimenzijami 26,10 × 11,10 m in zazidano tlorisno površino 240 m2 s pripadajočimi komunalnimi priključki.