Zadnje objave

Potek gradnje čistilne naprave

Izvajalec gradbenih del je izvedel dela v obsegu:

  • POSLOVNA STAVBA (polaganje keramike, kitanje in oplesk sten in stropov)
  • KOMBI BAZEN (izdelava jedra usedalnika)
  • ZUNANJA UREDITEV – PLATO (izvedba zemeljskih del ki obsegajo izkop in zasip za komunalne in instalacijske vode, ureditev zgornjega ustroja dovoznih in pohodnih poti; dobava in polaganje tlakovcev ter robnih elementov)