Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema, november 2021

Izvajalec gradbenih del je izvedel dela v obsegu: izdelava kanala F1-1-1, priprava ceste na kanalu L2-2 za asfaltiranje, asfaltiranje ceste na kanalu L2-2, asfaltiranje dovozne ceste, mostu in platoja ČN).

Izvajalec elektro del je v septembru izvedel naslednja dela: nadaljevanje del na zunanji ureditvi, elektro montaža in strojna dela na ČN, strojna dela na kanalu AI-W