Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema, september 2021

IZGRADNJA KANALIZACIJE (Nadaljevala so se dela na kanalih F1-1 in A1-W: polaganje kanalizacije.)
ZEMELJSKO GRADBENA DELA (Na objektih Most in dovozna cesta ter zunanji nizko napetostni vodi.)

STROJNA DELA (Izdelava povezave z nerjavečimi cevmi do Huber naprav, izdelava nerjavečih konstrukcij, povezave.)
ELEKTRO DELA (Povezave kablov za splošno rabo in tehnologijo, montaža luči, vtičnic, stikal, montaža elektro omar.)