Izgradnja kanalizacijskega sistema

Zasnova kanalizacijskega sistema v Občini Črna na Koroškem predvideva vodenje odpadnih voda na novo skupno čistilno napravo (3.200 PE) na novi lokaciji (t. i. Balos). Kanalizacijski sistem bo dograjen v ločenem sistemu na območjih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik. Odpadne vode manjših naselij oz. razpršene poselitve bodo vodene na male čistilne naprave oz. hišne čistilne naprave.

Projekt vključuje izvedbo kanalov v ločenem sistemu v območju aglomeracije ID 8027 Podpeca, in sicer v zaselkih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik. Ob gradnji nove čistilne naprave se izvede tudi tehnična rešitev zadrževanja deževnih voda pred čistilno napravo z izvedbo prelivnega bazena (v nadaljevanju: RUB). Skupna dolžina kanalov, ki se izvedejo v sklopu projekta, je 2.634,80 m, od tega 363,4 m povezovalnega kanala dimenzije DN 500.

Opis in lokacija posameznih kanalov

Lokacija Črna-Mušenik

 • kanal F1-1 dimenzije DN250 dolžine 139,5 m
 • kanal F1-1-1 dimenzije DN250 dolžine 255,2 m
 • kanal F0 dimenzije DN250 dolžine 62,1 m
 • kanal A-1(W) dimenzije DN500 dolžine 363,4 m, ki poteka od obstoječe čistilne naprave do novega RUB (deževnega razbremenilnega bazena)

 

Lokacija Spodnje Javorje

 • kanal L2-1 dimenzije DN250 dolžine 335,2 m
 • kanal L2-2 dimenzije DN250 dolžine 584,2 m
 • kanal L2-3 dimenzije DN250 dolžine 179,5 m
 • kanal L2-3-1 dimenzije DN200 dolžine 157,1 m
 • kanal LP dimenzije DN200 dolžine 74,9 m

Lokacija Pristava

 • kanal P-2 dimenzije DN250 dolžine 355,7 m
 • kanal P2-2 dimenzije DN250 dolžine 88,0 m
 • kanal P2-2-1 dimenzije DN200 dolžine 40,0 m

Prelivni bazen (RUB)

Bazen RUB bo okrogel, volumna 70 m3 z dodatno akumulacijo v dotočni cevi DN500. Deluje kot pretočni bazen in preprečuje neposreden preliv najbolj onesnažene vode, saj zadrži prvi, najbolj onesnažen val mešane padavinske in komunalne odpadne vode. Čistejša padavinska voda se preliva v vodotok. Zaradi tega je izvedba učinkovita in bistveno cenejša, saj bi moral biti klasičen zadrževalni bazen, ki bi zajel vso vodo, bistveno večji (200 m3). Bazen RUB je zaradi lažjega vzdrževanja in popravil objekta opremljen z dvema zapornicama DN500.