Zadnje objave

Potek gradnje čistilne naprave

Izvajalec gradbenih del je izvedel dela v obsegu:

  • POSLOVNA  STAVBA (kitanje in oplesk sten in stropov)
  • MOST (ureditev brežin ob reki Meži, pod in ob mostu z izvedbo kamnitobetonske zložbe)
  • ZUNANJA UREDITEV  (humuziranje brežin in zelenic, dobava in postavitev ograje )