Izgradnja kanalizacijskega sistema

Izvajalec gradbenih del je izvedel dela v obsegu: izdelava kanala F1-1-1, priprava ceste na kanalu L2-2 za asfaltiranje, asfaltiranje ceste na kanalu L2-2, asfaltiranje dovozne ceste, mostu in platoja ČN). Izvajalec elektro del je v septembru izvedel naslednja dela: nadaljevanje del na zunanji ureditvi, elektro montaža in strojna dela na ČN, strojna dela na kanalu [...]
Preberite več

IZGRADNJA KANALIZACIJE (Nadaljevala so se dela na kanalih F1-1 in A1-W: polaganje kanalizacije.) ZEMELJSKO GRADBENA DELA (Na objektih Most in dovozna cesta ter zunanji nizko napetostni vodi.) STROJNA DELA (Izdelava povezave z nerjavečimi cevmi do Huber naprav, izdelava nerjavečih konstrukcij, povezave.) ELEKTRO DELA (Povezave kablov za splošno rabo in tehnologijo, montaža luči, vtičnic, stikal, montaža [...]
Preberite več