Zadnje objave

Potek gradnje čistilne naprave

Izvajalec gradbenih del je izvedel dela v obsegu:

  • MOST (hidroizolacija voziščne plošče, montaža varovalne ograje, ureditev brežin ob reki Meži in ob mostu z ureditvijo kamnitobetonske zložbe)
  • ZUNANJA UREDITEV  (izdelava zgornjega ustroja)