Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema, oktober 2021

Izvajalec gradbenih del je izvedel dela v obsegu: most in dovozna cesta, zunanji nizko napetostni vodi, izgradnja kanalizacijskih kanalov.

Izvajalec elektro del je v oktobru nadaljeval dela na zunanji ureditvi, elektro montažna dela na čistilni napravi, strojna dela na kanalu A1-W.